DISCLAIMER

De op de site getoonde informatie is door Kabel Design met zorg samengesteld. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Kabel Design staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Kabel Design geeft geen enkele garantie of verklaring inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op de site is gepubliceerd of waartoe via de site toegang is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wijst Kabel Design uitdrukkelijk af. Kabel Design garandeert geen foutloos en ononderbroken functioneren van de site.